MEHMET AKPINAR
MEHMET AKPINAR
Yazarın Makaleleri
Allah Doğrularla Beraberdir
Allah dürüst kullarını sever ve onları hidayete erdirir… Herşeyden önce doğru ve dürüst olmak,emin ve güvenilir insan olmak,Müslüman olmanın ilk şartıdır… Nitekim,peygamber efendimiz (a.s),peygamberlik gelmeden önce de emin ve güvenilir...
Gözyaşı Yetmez
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. ...... Yol O'nun, varlık O"nun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! İnsan bu su misali… Kıvrım kıvrım akar ya… Diyor...
Ateşe Yürümek
'Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.” (Saff süresi:2. ve 3.ayet) Evet,henüz yapmadığımız,yada yapmayacağımız,yada yapamayacağımız...
Allah Sevgisi
De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, Resul'ünden ve Allah yolunda bir cihaddan daha sevgili...
Ne Mutlu Allah İle Huzur Bulanlara
Allah,insanoğlunu yarattı ve yeryüzüne gönderdi… Sadece;Allah'a kulluk yapmak ve sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaratıldık… Allah'ın komutasında,yeryüzünde iyiliği yaymak ve Allah'a kulluğun lezzetini...
Varlıkta İman Etmek
'Müminler ancak kardeştirler..” (Hucurat:10) Bu ayeti kerimeyi yıllardır okuyoruz… Bugünde evimizde bir daha okuyorken,dikkatimi çok önemli bir noktaya çevirdim ve beynimde şimşekler çaktı… Bu ayeti kerimede,ilk bakışta ve ilk baş...
İkircikli Dünya
Toplumun değer yargıları değişiyor… İnançlarımız bile,menfaate dayalı inanış biçimlerine dönüşüyor… Dinin emirleri,toplumun faydasına olduğu zamanlarda kutsallaşıyor… Dinin emirleri,toplumun faydasına değilse,değer ve kıymet...
Ona Muhtacız
Etrafımızda kula kulluğun zirve yaptığı şu fani dünyada,Allah'a ne kadarda muhtacız diye düşünüyor ve inanıyorum… İnsanoğlunun mutsuzluğunun temel kaynağıda bu;Allah'ı unutupta,Allah'tan başka şeylere kulluk yapanlar...
Hoşgeldin Efendim
Doğruların ve yanlışların birbirine karıştığı şu cahiliyye çağında,imanın ve ahlakın muhafazası,imanın en mükemmel zirvesini oluşturmaktadır… Çevremizi ve kalplerimizi çepeçevre kuşatan kapitalist dünyanın zincirleri,ancak iman...
Özgürlüğün bedeli
Dünya küçük bir köy haline geldi… Yeni dünya düzeninde herkes herşeyden haberdar… İnternet ve dijital çağda yaşıyoruz… Dünyanın en uzağında söylenen bir sözden,yaşanan bir olaydan,dünyanın ta öbür tarafındaki bir insan,aynı...
28 Şubat Mağdurlarına Selam Olsun
'Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Resûlullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir!” (Nisa süresi:115)...
İnsan Bu; Su Misali
Öğrencilerimiz,hayata atılmak için dershanelerde ve okul sıralarında yıllarını tüketmeden,onların yüreklerine dokunmalıyız… Bu konuda eğitimcilerimizi çok büyük sorumluluklar beklemektedir… Eğitimci derken, sadece okulda vazifeli olan...
Erteleme!
Bugünün işini yarına bırakma… Peygamberimiz Muhammed (a.s) bir sözünde ne güzel buyurmuş; 'Günü gününe eşit olan bizden değildir.” Eskiler çok güzel bir mesele anlatırlar; 'Adamın biri şöyle demiş;Babamın öldüğü gün...
Yöneliş
Allah bizim kalplerimize ve yaşantımıza bakar… Allah hiçkimsenin adına,şekline veya malına bakmaz… Öyleyse kalplerimizle ve yaşantımızla,Allah'a yeniden yönelmenin tam zamanı… Bugün Allah'a yönelmenin tam zamanı…Yarın geç...
Sesleniş
'Benim ayaklarımdaki zincirlerin şakırdaması,özgürlüğümün ayak sesleridir,özgürlüğümü haykıran seslerdir”… 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” Muhammed (a.s) 'Cihâdın en fazîletlisi, zâlim sultânın...
Tarz ve Vizyon
Müslümanın tarzı Allah için olmalı… İnanma tarzımız Allah'ın istediği gibi olmalı… Yaşayış tarzımız bizi yaratan Allah'ın isteklerine göre olmalı… Düşünce tarzımız,yürüyüşümüz,bakış açımız,kısacası hayatımız...
Dostluk; Ölene Kadar
Dost;ölünceye kadar devam eden beraberliğin adıdır… 'Dostluk sofrada değil,zindanda belli olur.” diyen Sadi Şirazi aslında dostluğun zor zamanlarda,darlık zamanlarında ortaya çıktığını ifade etmektedir… İnsan,karşısındakine...
Kitap; En İyi Öğretmen
Kitap,en iyi öğretmen ve en iyi kılavuzdur… Kitap,okuldan ve sosyal medyadan da etkili bir öğretmendir… Gençleri okula teşvik eden eğitimciler ve aile reisleri,okuldan daha etkili olan kitap okumayı okuldan daha etkili bir şekilde teşvik etmelidir…...
Özgürlük mü ?
Seçim yaklaşıyor galiba.. İsraf edebiyatları… Ayakkabı kutusu söylemleri Havada uçuşuyor… Seçim ne zaman… Erken seçimmi var… Bizmi duymadık… Barış,özgürlük dendimi aklıma bişeyler geliyor hep… Birileri barış diyorsa,mutlaka...
Sebatlı Olmak
'Toplumun içine girip,onların cefasına katlanma pahasına iyiliği anlatan kişi,köşesine çekilip bekleyen kişiden daha hayırlıdır.” Bu hadisi şerif,yolumuzu aydınlatan bir hakikatı bize izah etmektedir... Nefsin arzularının ve pragmatizmin...
Güvenilir Olmak
İnsanlar sana baktığı zaman Allah'ı hatırlasın... İslam dininin yeryüzüne yayılmasının asıl sebebi,güvenilir insan olmaktan geçmiştir... Peygamberimizin en önemli vasfı emin ve güvenilir olmasıydı... Onun isminin yanına 'Emin”...
Koşuşturma
Davalar acılar içinde doğar, refah içinde ölür. Aliya İzzetbegoviç Hayat da böyle... İnsan şükür içerisinde bir yaşama devam ettiği müddetçe,Allah'ın görünmez yardımları da beraberinde devam edecektir... Ama insanoğlu azdığı...
Gelin Canlar Bir Olalım
Dünyadaki yaşamın arkasından bizi bekleyen sonsuz bir ahiret hayatı var... Hesabımızı ahirete göre yapmalıyız... Bizi hesaba çekecek olan Allah'tır... Allah yokmuş gibi yaşayamayız... Bizi yaratan O... Bize her türlü nimeti veren O......
Sabır müminin silahıdır
Sabır zordur,nefse ağır gelir... Sabır başarmanın başlangıcı ve olmazsa olmazıdır... Sabrın başlangıcı acıdır ama sonu tatlı bir meyve gibidir... Sabır;zamanı gelene kadar beklemek ve aynı zamanda o güne kadar acıyı yudumlayarak çalışma...
Adı İçin Yaşamak
'Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede...
Özel misafir;insan
Yeryüzünün en güzeli en şereflisi olarak gönderilen insan... Nitekim tin süresinde rabbimiz buyuruyor: 'Biz insanı en güzel şekilde yarattık” Yeryüzünün en güzeli... Yaratılanların en şereflisi... İnsan... Hiçkimsenin hiç kimseye...
İlk adım Maraşın kurtuluşu
İlk olabilmek,ilk adımı atmak çok önemli... Korkaklar tarih yazamazlar... Şevki Karabekiroğlu hocam bir yazısında çok güzel anlatmış ilklerden olmayı; 'Fatih İstanbul'u almaya karar verdiğinde,çoğunluk alimler ve yöneticiler karşı...
Dostluk Zamanı
Bu salgın dolu ayrılık günleri,inşallah tez son bulurda akrabalarımıza ve dostlarımıza sımsıkı sarılırız... Coronalı günlerde toplum olarak ziyaretleşmeler bitme noktasına geldi,kimse kimseyi ziyaret etmediği gibi,hal hatırda sormaz oldu......
Bir Habil Yolculuğu...
'Senin vesilenle bir insanın hidayet bulması dünyadan ve dünyanın içindeki herşeyden daha hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözü benim iyilik yolundaki yolculuğumun başlangıcı olmuştur... Bir insanın rabbini tanıması,karanlıktan...
Gecenin kalbi
Gecenin karanlığında,yüreğin aydınlığıyla yol almak,hepimizin özlem duyduğu kutlu bir yolculuktur... Gecenin sessizliğinde Allah'ı anmak,kendin için ve tüm kainat için dua edebilmek... Cemadat uykudayken hakikata uzanabilmek,aslında...
Dostluk zamanı
Öncelikli olarak,tüm insanlığın bela ve musibetlerden kurtulmasını ve yaratan Allah'ımızın yüceliğini ve affediciliğini anlayarak yeni ve temiz bir yola girmesini niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum... Öncelikle,İslam dininin en...
Bilgi ve Şuur
Bilginin,birde ahlakının ve şuurunun olması gerek... Aslında ilim nedir? sorusunun cevabını iyi okumak gerektiğini düşünüyorum... Benim çok hoşuma giden,İlmin bir tarifi de; 'İlim;meselenin künhüne vakıf olmaktır.” İlim;bilmek,anlamak...
Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak !
Kuranı Kerim'in Haşr süresi 7.ayetinde; '...Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden sadece zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet (bir etkili nimet) olmasın...' buyurulmaktadır... Sermaye azgın azınlığın elinde dolaşırsa,toplumun...
Ziyaret Et, Gülümse Hayata
Bu zor günlerde yalnızlaşıyor insanlarımız... Dostlarımız kendi dünyalarına çekiliyor... Tabiki bu normal bir durum... İbn Sina'nın uyarısında da belirttiği gibi,”kalabalığa karışma,evinden dışarı çıkma,yüzünü kapat,temizliğe...
Ziyaret et, Gülümse hayata
Bu zor günlerde yalnızlaşıyor insanlarımız... Dostlarımız kendi dünyalarına çekiliyor... Tabiki bu normal bir durum... İbn Sina'nın uyarısında da belirttiği gibi,”kalabalığa karışma,evinden dışarı çıkma,yüzünü kapat,temizliğe...
Kötülük kıtalar dolaşıyor
Yeryüzünde cehalet, dünyalar dolaşıyor... İnsanlığın asıl problemi cehalet... İnsanlığın huzursuz oluşunun ana nedeni, şükürsüzlük... Bir lokmayla bir ayı dolduran aileler biliriz... Bir öğün yemeğini komşusuyla paylaşan aileler...
Gönüllerde deprem olmasın
Yıl 1999... Yer;Gölcük... Depremde gitmiştik yardım için... Binalar üst üste kibrit kutusu gibi yığılmıştı... 99 depremi benim dediğim... Hiç bir bina kalmamıştı sanki... Ayakkabı ve battaniye dağıtmıştık... Dünya acıların mekanı......
Sabiteler
'Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud:112) Duruşu olmalı insanın... İman ve istikamet önemli......
Öncüler
'Kim, İslâm'da iyi bir çığır açarsa, o kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Her kim de İslâm'da kötü bir çığır açarsa,...
Keşmekeş dünya
Dünyaya değer vermediğimiz zaman,yani dünyanın sevgisini kalbimizden ve yaşamımızdan çıkardığımız zaman,hayatımızın hem ruhsal,hem sosyal,hem psikolojik ve hem de ekonomik anlamda bereketlendiğini müşahade etmekteyiz... Biz dünyaya yaklaştıkça,dünya...
Hayatın içinde iman etmek
Hassasiyet sahibi sadece benmiyim diye düşünüyorum bazen... Sabahleyin işyerime doğru giderken trafik canavarlarına rastlıyorum... Aniden tali sokaktan önüme dalan sürücüler... Döner kavşakta hakkımıza giren,kazaya sebebiyet veren sürücüler......
Cennetimiz; kendi dünyamız
'(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler:...
Müminin kıymeti
Müminler,birbirlerine karşı,açılmaya hazır bir Gül gibi, Küfredenlere karşı da,patlamaya hazır bir dinamit gibi olmalıdırlar... Müminlere karşı merhametli,küfredenlere karşı şiddetli ve izzetli olmak gerekir... Ama ne yazık ki günümüzde...
Vizyon; Bakış açısı
'Müminin firasetinden korkunuz;Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar.” (Hadis) Meselelere islam gözlüğüyle bakmak,daha sağlıklı değerlendirmeyi de beraberinde getirir.... Nitekim,M.Akif Ersoy bir şiirinde bu konuyu vuzuha kavuşturuyor;...
15 Temmuz; özgürlük gecesi
Uykusuz geceler bilirim... Bir türlü sabahı gelmeyen... Yaşlı gözlerle babasını cepheye yollayan, gözü yaşlı evlatlar bilirim ben... Haydi,daha ne duruyorsun,abdestini al ve git,dinimizi,imanımızı,iffetimizi ve vatanımızı koru diyen;yiğit...
ÖNDER,TOPLUMUN BİR PARÇASIDIR
Abdullah bin Mes'ud ra'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: 'Bedir günü her üç kişi bir deveye sırayla biniyorduk. Ebu Kübâbe, Ali bin Ebu Talip ve arkadaşım Resûlullah (a.s) bir deveye biniyorlardı. Yürüme sırası Resûlullah...
Kalpten Kalbe Yollar Vardır
Samimiyet ve ihlas her amelin başlangıcı ve de sonucudur... Siz samimi olursanız eğer söze bile gerek kalmaz, herkes anlar sizi... Siz samimi olursanız; muhatabınız halinizden anlar ne anlattığınızı... Ama samimiyet kaybolduğu zaman tutamazsınız,...
Bahariye
İstanbul her zaman bana heyecan katmıştır... İstanbul'a her geldiğimde tarih canlanıyor gözümde... Akşemsettin (rahmetullahı aleyh)  gelir aklıma;tüm ilmiyle,erdemiyle kuşatmıştır İstanbul'u ... Fatih Sultan Mehmet gelir aklıma;tüm...
“Özlenen Şafak”
Bu belediye seçimlerinde gönüllere girebilen,gönül adamlarını bulmak gerekir. Halkı temsil eden,Halkla içiçe,iştişareyle şehri yönetecek olan, Ekibi kendinden kaliteli olan bir belediyecilik anlayışını ortaya koyan kim olacaksa o olsun......
“15 Temmuz; diriliştir”
Yöneticilik gerçekten sorumluluk isteyen bir iştir. Hazreti Ömer devlet başkanı olduğu zaman, sorumluluğun ağırlığından beli bükülmüştür. Bir keresinde herkese bir parça kumaş düşmekte idi. Oğluna da bir parça kumaş düşmekte idi....
GÖREBİLENE
Yaşamın bilincine sahip olmayanlar,yaşamın ızdırabı ile başbaşa kalmak zorundadır. Bakabilmek; Ta uzaklara bakabilmek... Görebilmek; Ta uzakları görebilmek... Vizyon ve basireti zayıf olanlar şahıslara takılır kalır... Vizyonu olmayanlar;olaylarla...
SEÇİM 2018
Önümüzde bir seçim var ve çok önemli... Peki ne gibi kararlar alıyoruz,ne gibi gözlemler yapıyoruz... Şimdi öncelikli olarak gecede ve gündüzde daima devletinin yanında yer alan bir milletin istediği nedir... Acilen bir önlem planını oluşturmak...
“Rol yaparak yaşamak”
'Öyleyse sen, emrolunduğun gibi dosdoğru hareket et. Beraberindeki tevbe edenler de. Aşırı gitmeyin. Çünkü O, yaptıklarınızı görür.” Hud süresi:112 'Allah'a iman ettim de.Ve dosdoğru ol.”hadisi şerif Kendini bilen,rabbını...
Önce Millet
'Kim zenginliğinden dolayı bir zengine hürmet ve tevazuda bulunursa dininin üçte ikisi gitmiştir.” H.z Muhammed (a.s) Makamlar ve mevkiler bu milletin emanetidir.... Bu millet ki kurtuluş savaşında ve 15 Temmuz da bu vatanı düşmanlardan...

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326