FURKAN EREN
FURKAN EREN
Yazarın Makaleleri
Seçkin İktibaslar
Sevgisiz yaşayanların ölülerden farkı kalmıyordu çünkü.           İSKENDER PALA Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal.           ÖZDEMİR...
Tarık Bugra’dan İktibaslar
"Demek beni anlamaya çalışacaksın? Fena fikir değil...  Fakat bana öyle geliyor ki, boşuna emek!.." "İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir." ''Niçin durup dururken...
Dostoyevskı’ye göre ‘insan olmak’ ne ifade etmektedir...
"İnsan olmak, gerçek insan, etiyle kemiğiyle insan olmak bile ağır gelir bize. Utanırız bundan, insan olmayı yüz karası sayarız, benzeri olmayan toplumsal birtakım insanlar olmak için çabalarız. Ölü doğmuş insanlarız biz ve uzun zamandır...
Günümüz Ticaretinde Noksanlık
Günümüzde ticaret yapma şekli, şemalı, vitrin değişiklikleri yapılıyor lakin kazançlarda bereket olmayınca ayakta ve devamlılığı sağlayamıyor ticaret ile uğraşanlar. Kazancın azlık çokluktan ziyadesi bereketli olanıdır… Bu hafta...
“Hayatını ölüm korkusuyla yaşayan şair; Cahit Sıtkı Tarancı”
4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, Diyarbakır'da ticaret ve ziraatle uğraşan köklü Pirinçcizadeler ailesinden Bekir Sıtkı Bey; annesi, babasının amca kızı Arife Hanım'dır. Ailesi, ona "Hüseyin Cahit"...
Ahmet Hamdi Tanpınar’la Beraber Düşünmek
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner Ahmet Hamdi Tanpınar 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğdu Tanpınar… Babası Hüseyin Fikri Efendi, annesi Nesime Bahriye Hanımdır. Tanpınar'ın...
Aslan Alp’ler Diyarı Anadolu
Sultan Alparslan aslan gibi ‘alp'ler var etmiş bir milletin çocuklarına şöyle seslenmişti: 'Askerlerim! Kâfirlerin sayısı hesap edilemeyecek kadar çoktur. Onların yanında mancınıklar ve pek çok savaş aletleri vardır. Muvaffak...
İletişim Stratejilerinde Temel Bağlam
İletişimin iki temel bağlamı vardır. Bunların ilki; yer bağlamıdır… Yer bağlamının temel iddiası: 'İletişimin örgütlü yerde olmasıdır…” İkinci temel bağlam ise; zaman bağlamıdır… Zaman bağlamının temel varsayımı:...
İletişim Kültür İlişkisi
İletişim sosyal bir faaliyettir. Sosyal hayatın içinde; sosyolojik gerçeklikler dahilinde sürecini tamamlar… Toplumların ‘var olabilmesi' ise kültüre gerçeklikle… Kültürü ıskalayan bir iletişim anlayışı ‘iletişimsizlik'...
Semâyı kapsayan duaların kurtuluşa vesile olduğu gün; 15 Temmuz 2016
Aziz ve cefakâr Türk Milleti yaklaşık 1,5 asırdır büyük bâdireler atlattı… Osmanlı-Rus Savaşından (93 Harbi) bu yana bu coğrafyanın çocukları kan ağladı, acı ekti, ıstırap biçti… Toprak ‘şehitlerin kanıyla' sulandı…...
İnsan Olmanın Üst Formu; ŞAHSİYET
İnsana verilen iki büyük lütuf vardır; Ahlak ve Akıl… Ahlak, bir disiplin sahasıdır… Akıl ise bu disiplin içinde varlığını ikame eden bir mecburiyet alanı… İnsanın bir konusu olmalı… Konusu ve kaygısı… Kendine ve kendi kendine...
Ölünce bizde “İYİ ADAM” oluruz
Anadolu'nun her bir köşesi mümbit… Köyünden ilçelerine, ilçelerinden şehirlerimizin kenar-kıyı-merkez mahfillerine yayılan İRFAN sezintisi bin yılın bakiyesini günümüze taşımaktadır. Taşlıcalı Yahya Efendi'den Ahmet Cevdet...

banner366

banner360

banner326