Kahramanmaraş’ta 172 personel alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 personel alım ilanı yayınladı.

Kahramanmaraş’ta 172 personel alınacak!

Kahramanmaraş’ta 172 personel alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 personel alım ilanı yayınladı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:17

Söz konusu ilan kapsamında Kahramanmaraş’ta da toplam 172 personel alımları yapılacak.

İlana göre Kahramanmaraş’ta 55 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Bakım-Onarımcı, 117 Sözleşmeli Psikolog, Büro Personeli ve Temizlik peroneli alımı yapılacak.

İLAN DETAYLARI ŞÖYLE…

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
2023 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIM İLANI


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır.

TEŞKİLAT

POZİSYON

ÖĞRENİM ŞARTI

CİNSİYET

KONTENJAN

KPSS YILI VE GRUBU

KPSS PUAN TÜRÜ

ASGARİ PUAN

MERKEZ TEŞKİLATI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

ERKEK

12

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P93

50

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

KADIN

10

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (ELEKTRİK
TESİSATÇISI)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

ERKEK VEYA KADIN

5

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P94

50

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (SIHHİ TESİSATÇI)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

10

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (HAVUZ SUYU
OPERATÖRÜ)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

1

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (İKLİMLENDİRME
PERSONELİ)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

5

TAŞRA TEŞKİLATI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden
mezun olmak.

ERKEK

2246

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P93

50

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden
mezun olmak.

KADIN

1354

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (ELEKTRİK
TESİSATÇISI)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

ERKEK VEYA KADIN

152

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P94

50

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)
(SIHHİ TESİSATÇI)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

165

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (HAVUZ SUYU
OPERATÖRÜ)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

165

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) (İKLİMLENDİRME
PERSONELİ)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

376

GENEL TOPLAM

4501


I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

3) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

- Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan; özel güvenlik görevlisi eğitim sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Adaylar başvurularını, 28 Ağustos 2023 (00.00) – 06 Eylül 2023 (17.00) tarihlerinde eDevlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından yalnızca biri için başvuru yapabileceklerdir. Merkez teşkilatından başvuru yapacaklar en fazla 1 (bir) pozisyon, taşra teşkilatından başvuru yapacaklar ise en fazla 1 (bir) il ve 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Yurt içi ve yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.
4) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi. 5) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikası ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi.
6) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikası.
7) Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- GÖREVE BAŞLAMA
1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1) Bakanlık, başvuru ve yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur.

Ek-1: Kontenjan Dağılımı Listesi

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
2023 YILI SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM) ALIMI KONTENJAN LİSTESİ

BİRİM / İL

KORUMA VE
GÜVENLİK GÖREVLİSİ

DESTEK PERSONELİ (BAKIM-ONARIM)

TOPLAM

ERKEK

KADIN

ELEKTRİK TESİSATÇISI

SIHHİ TESİSATÇI

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ

İKLİMLENDİRME PERSONELİ

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

12

10

5

10

1

5

43

ADANA

32

20

2

2

3

3

62

ADIYAMAN

40

4

4

2

50

AFYONKARAHİSAR

16

12

1

3

32

AĞRI

15

8

2

3

28

AKSARAY

16

5

2

1

1

25

AMASYA

16

10

3

3

3

2

37

ANKARA

90

40

2

36

168

ANTALYA

60

45

4

4

5

11

129

ARDAHAN

7

4

2

3

16

ARTVİN

15

11

1

1

4

32

AYDIN

65

30

2

2

4

7

110

BALIKESİR

33

15

2

2

3

6

61

BARTIN

16

2

2

5

1

4

30

BATMAN

14

4

1

1

1

2

23

BAYBURT

5

5

2

2

1

15

BİLECİK

10

13

1

2

1

1

28

BİNGÖL

23

1

1

2

27

BİTLİS

24

1

1

1

2

29

BOLU

40

18

2

5

3

5

73

BURDUR

13

10

1

2

2

28

BURSA

47

32

3

3

3

6

94

ÇANAKKALE

28

13

6

6

2

8

63

ÇANKIRI

23

1

2

2

28

ÇORUM

19

10

1

2

2

34

DENİZLİ

30

22

1

4

57

DİYARBAKIR

26

5

1

1

1

2

36

DÜZCE

18

5

1

1

3

1

29

EDİRNE

35

13

1

4

5

58

ELAZIĞ

26

2

2

2

32

ERZİNCAN

24

15

4

43

ERZURUM

14

37

6

6

4

4

71

ESKİŞEHİR

31

27

3

10

2

8

81

GAZİANTEP

24

15

3

3

2

2

49

GİRESUN

24

14

1

2

2

43

GÜMÜŞHANE

18

8

1

2

2

31

HAKKARİ

10

6

4

1

21

HATAY

25

16

2

3

3

49

IĞDIR

16

10

2

3

1

4

36

ISPARTA

15

15

1

2

1

3

37

İSTANBUL

198

115

16

15

3

45

392

İZMİR

97

80

4

4

1

11

197

KAHRAMANMARAŞ

35

10

2

2

6

55

KARABÜK

16

12

3

4

1

2

38

KARAMAN

12

16

2

1

1

1

33

KARS

15

10

1

4

30

KASTAMONU

20

10

2

4

36

KAYSERİ

48

24

2

2

1

10

87

KIRIKKALE

19

10

2

1

2

34

KIRKLARELİ

13

10

3

1

1

5

33

KIRŞEHİR

17

6

2

3

28

KİLİS

7

1

2

1

1

12

KOCAELİ

34

16

6

3

4

5

68

KONYA

83

102

1

3

6

15

210

KÜTAHYA

6

4

2

1

1

14

MALATYA

46

32

5

1

2

86

MANİSA

25

33

2

2

4

6

72

MARDİN

13

17

1

3

2

36

MERSİN

90

34

6

5

6

15

156

MUĞLA

28

22

3

3

2

8

66

MUŞ

14

10

1

1

1

2

29

NEVŞEHİR

10

13

5

28

NİĞDE

10

2

1

4

17

ORDU

15

10

3

1

1

30

OSMANİYE

17

13

3

3

3

1

40

RİZE

30

18

2

10

60

SAKARYA

39

13

2

5

1

4

64

SAMSUN

59

49

1

5

9

123

SİİRT

12

6

1

2

2

23

SİNOP

15

10

1

1

4

7

38

SİVAS

15

8

1

1

3

3

31

ŞANLIURFA

14

12

1

1

1

5

34

ŞIRNAK

18

8

5

5

36

TEKİRDAĞ

27

17

2

2

5

6

59

TOKAT

28

8

1

2

3

42

TRABZON

37

18

1

4

6

66

TUNCELİ

1

20

1

2

3

27

UŞAK

16

9

6

3

1

5

40

VAN

7

7

5

19

YALOVA

11

7

1

4

23

YOZGAT

13

8

2

1

2

26

ZONGULDAK

13

7

1

1

2

1

25

TOPLAM

2,258

1,364

157

175

166

381

4,501

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
2023 YILI SÖZLEŞMELİ PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIM İLANI


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 400 Psikolog, 3295 Büro Personeli ve 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 3259 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır.

TEŞKİLAT

POZİSYON

ÖĞRENİM ŞARTI

CİNSİYET

KONTENJAN

KPSS YILI
VE GRUBU

KPSS
PUAN TÜRÜ

ASGARİ PUAN

MERKEZ TEŞKİLATI

BÜRO PERSONELİ

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

145

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P3

70

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

ERKEK

39

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P94

50

DESTEK PERSONELİ
(TEMİZLİK)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

KADIN

20

TAŞRA TEŞKİLATI

PSİKOLOG

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak

400

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P3

70

BÜRO PERSONELİ

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

3150

DESTEK PERSONELİ
(TEMİZLİK)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

ERKEK

1582

2022
KPSS B GRUBU

KPSS P94

50

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

KADIN

1618

GENEL TOPLAM

6954


I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.


B- Özel Şartlar
1) Psikolog pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
2) Büro Personeli pozisyonu için;
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
3) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Adaylar başvurularını, 28 Ağustos 2023 (00.00) – 01 Eylül 2023 (17.00) tarihlerinde eDevlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından yalnızca biri için başvuru yapabileceklerdir. Merkez teşkilatından başvuru yapacaklar en fazla 1 (bir) pozisyon, taşra teşkilatından başvuru yapacaklar ise en fazla 1 (bir) il ve 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.


III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Yurt içi ve yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.


IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de asgari puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.


V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


VI- GÖREVE BAŞLAMA
1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.


VII- DİĞER HUSUSLAR
1) Bakanlık, başvuru ve yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


VIII- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur.


Ek-1: Kontenjan Dağılımı Listesi

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
2023 YILI SÖZLEŞMELİ PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIMI
KONTENJAN LİSTESİ

BİRİM / İL

PSİKOLOG

BÜRO PERSONELİ

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

TOPLAM

ERKEK

KADIN

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

145

39

20

204

ADANA

6

56

20

20

102

ADIYAMAN

7

30

10

25

72

AFYONKARAHİSAR

7

42

15

10

74

AĞRI

4

32

17

11

64

AKSARAY

4

25

9

9

47

AMASYA

4

24

10

8

46

ANKARA

10

98

40

90

238

ANTALYA

8

48

70

50

176

ARDAHAN

3

30

5

10

48

ARTVİN

4

30

15

15

64

AYDIN

8

40

28

38

114

BALIKESİR

5

45

27

20

97

BARTIN

6

26

15

10

57

BATMAN

3

25

16

2

46

BAYBURT

4

28

10

10

52

BİLECİK

3

28

10

12

53

BİNGÖL

3

25

15

43

BİTLİS

3

24

14

5

46

BOLU

7

24

12

12

55

BURDUR

6

35

16

20

77

BURSA

7

77

33

38

155

ÇANAKKALE

7

40

32

30

109

ÇANKIRI

3

30

14

5

52

ÇORUM

4

35

15

5

59

DENİZLİ

7

45

25

30

107

DİYARBAKIR

4

20

21

45

DÜZCE

4

29

6

14

53

EDİRNE

5

29

25

20

79

ELAZIĞ

4

23

22

8

57

ERZİNCAN

4

33

13

8

58

ERZURUM

7

55

20

22

104

ESKİŞEHİR

4

30

40

17

91

GAZİANTEP

8

62

18

20

108

GİRESUN

4

40

14

18

76

GÜMÜŞHANE

4

30

8

15

57

HAKKARİ

2

26

9

9

46

HATAY

6

55

8

30

99

IĞDIR

3

26

8

15

52

ISPARTA

6

35

15

15

71

İSTANBUL

15

128

140

175

458

İZMİR

7

92

85

77

261

KAHRAMANMARAŞ

4

58

35

20

117

KARABÜK

5

30

18

12

65

KARAMAN

4

24

12

12

52

KARS

4

35

9

11

59

KASTAMONU

3

40

25

20

88

KAYSERİ

6

45

25

25

101

KIRIKKALE

4

21

8

12

45

KIRKLARELİ

4

35

10

10

59

KIRŞEHİR

4

25

7

16

52

KİLİS

3

30

6

13

52

KOCAELİ

8

80

21

31

140

KONYA

9

89

60

65

223

KÜTAHYA

5

43

15

5

68

MALATYA

5

29

30

25

89

MANİSA

4

62

18

30

114

MARDİN

3

26

10

15

54

MERSİN

7

35

20

30

92

MUĞLA

6

35

20

15

76

MUŞ

3

26

15

15

59

NEVŞEHİR

3

25

8

12

48

NİĞDE

5

21

14

6

46

ORDU

3

50

14

10

77

OSMANİYE

4

21

20

18

63

RİZE

5

30

12

20

67

SAKARYA

6

56

25

20

107

SAMSUN

6

50

16

25

97

SİİRT

3

26

12

10

51

SİNOP

4

30

10

13

57

SİVAS

8

45

10

18

81

ŞANLIURFA

4

58

8

12

82

ŞIRNAK

2

23

13

12

50

TEKİRDAĞ

3

35

23

18

79

TOKAT

4

30

10

14

58

TRABZON

6

50

12

6

74

TUNCELİ

3

30

1

17

51

UŞAK

4

24

14

16

58

VAN

4

38

15

15

72

YALOVA

3

26

12

10

51

YOZGAT

4

35

10

9

58

ZONGULDAK

5

24

14

7

50

TOPLAM

400

3,295

1,621

1,638

6,954

  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326