Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yönetimi, kuruma 54 öğretim görevlisi alımı için ilan yayınladı.

Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!

Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yönetimi, kuruma 54 öğretim görevlisi alımı için ilan yayınladı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 13:00

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (web sayfasından Üniversitemiz Mevzuat Yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.

Başvurularda esas alınacak tablolara https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır

Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu>> ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu
2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti
3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
6) 1 Adet Fotoğraf
7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)
8) Sabıka Kaydı
9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; teknolojik
liderlik, öğretimsel liderlik, veriye dayalı okul liderliği ve kollektif sorumluluk konularında çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ


Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Matematik temel alanı/Geometri bilim alanında almış olmak; monifoldlar ve monifoldlar teorisi konularında çalışmaları
bulunmak

Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Finansal Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; finansal, konut ve enerji piyasaları konularında çalışmaları bulunmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Plastik Sanatlar bilim alanında almış olmak; göstergebilim, güncel sanat ve sanat eğitimi konularında çalışmaları bulunmak

Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Plastik Sanatlar bilim alanında almış olmak; güncel sanat, yeni medya sanatı ve estetik beğeni konularında çalışmaları bulunmak

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dokuma Tasarımı Anasanat Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Tasarım bilim alanında almış olmak; dokuma, tasarım ve tekstil konularında çalışmaları bulunmak

Endüstriyel Tasarım Bölümü
Endüstriyel Tasarım Anasanat Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; endüstriyel tasarım ve tekstiller konularında çalışmaları bulunmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Siyasi Tarih bilim alanında almış olmak; Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin siyasi tarihi konularında çalışmaları
bulunmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; devletler hukuku, insan ticareti ve zorla evlilik konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora yapmış olmak;
postkolonyalizm, biyopolitika ve koruma sorumluluğu konularında çalışmaları bulunmak

İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler temel
alanı/Pazarlama bilim alanında almış olmak; tüketici davranışları, dijital dönüşüm ve pazarlama konularında çalışmaları bulunmak

İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Muhasebe ve Finansman Programında doktora yapmış olmak; kur
korumalı mevduat ve kar yönetimi uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak

İşletme Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; ticaret, fikri mülkiyet ve spor hukuku konularında çalışmaları bulunmak

İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; pazarlama teorisi ve iletişimi, tüketici davranışları konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; ekonomik özgürlük, bireysel emeklilik ve sağlık harcamaları konularında çalışmaları
bulunmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı


Profesör


1


1

Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; tefsir ve şahsiyet konularında çalışmaları
bulunmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı


Profesör


1


1

Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; tasavvuf ve hadis, hadis şerhçiliği, Hz.
Peygamberin bilgisi konularında çalışmaları bulunmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; mütezile, şiilik ve tarihçilik konularında
çalışmaları bulunmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Felsefe ve Din Bilimleri bilim alanında almış olmak; Z kuşağı ve dindarlık, sosyal medya ve dindarlık,
prososyallik ve dindarlık konularında çalışmaları bulunmak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; Kahramanmaraş’lı divan şairleri konularında çalışmaları bulunmak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; toplumsal cinsiyet, kimlik inşası, Türk romanı konularında çalışmaları bulunmak

Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Yakınçağ Tarihi bilim alanında almış olmak; Balkan, Maraş ve Osmanlı tarihi konularında çalışmaları bulunmak

Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı


Doçent


3


1

Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Ortaçağ Tarihi bilim alanında almış olmak; Ortaçağda Anadolu ve İran yerel
hanedanları konularında çalışmaları bulunmak


Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıDoçent21

Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında almış olmak; tek parti dönemi siyasi parti örgütlenmesi, tek parti dönemi ulus devlet inşası, Cumhuriyet döneminde Maraş yerel tarihi konularında çalışmaları
bulunmak

Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; Osmanlı'nın son döneminde maden şirketleri ve aile konularında çalışmaları bulunmak

Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Sosyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; öztakip ve yoksulluğun toplumsal etkileri konularında çalışmaları bulunmak

Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.
Üyesi

1

1

Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; duygusal şiddet ve
cinsiyet stresi konularında çalışmaları bulunmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ


Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı


Profesör


1


1

Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak; kojenerasyon ekonomik analizi, enerjinin ekonomik analizi ve yenilenebilir enerji konularında çalışmaları
bulunmak

Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak; kompozit malzemeler ve malzemelerin mekanik
özellikleri konularında çalışmaları bulunmak

Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Endüstri Mühendisliği bilim
alanında almış olmak; bulanık mantık, çok kriterli karar verme, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konularında çalışmaları bulunmak

Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim
alanında almış olmak; dişli çarklar, sonlu elemanlar yöntemi ve makine tasarımı konularında çalışmaları bulunmak

Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Tekstil Bilimleri ve
Mühendisliği bilim alanında almış olmak; tekstil lifleri, üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları bulunmak

ORMAN FAKÜLTESİ


Orman Mühendisliği Bölümü
Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Orman Mühendisliği bilim alanında almış olmak; toprak mikrobiyoloji, biyokimyasal süreçleri ve mikrobiyal biyokütlesi konularında çalışmaları
bulunmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; hipertansiyon, farmakovijilans ve Covid-19 konularında çalışmaları bulunmak

Hemşirelik Bölümü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; prenatal bağlanma ve paternal depresyon konularında çalışmaları bulunmak

Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi


1


1

Ebelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; perinatal depresyon, perinatal depresyon tedavisinde davranışsal aktivasyon ve fundal basınç uygulaması konularında çalışmaları bulunmak

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik ünvanını Acil Tıp alanında almış olmak; hastane afet planı ve afet triajı konularında çalışmaları bulunmak


Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Acil Tıp alanında almış olmak; Geriatrik toraks travmalı hastaların acil servis tedavisi, akut migren ataklarının acil
tedavisinde mezoterapi kullanımı ve KOAH atak hastalarında skorlama kullanımı konularında çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak; gestasyonel diabetes mellitus ve troid nodülü konularında
çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Sağlık Bilimleri temel alanı/Tıbbi Farmakoloji bilim alanında almış olmak; ürogenital sistem farmakolojisi, toksikoloji ve erektil disfonksiyon konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak; lenfomalar konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Göz Hastalıkları alanında almış olmak; behçet, Covid-19, oruç ve gebe hastalar konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak; beyin timörleri, travma, pediatrik beyin cerrahisi ve spinal cerrahi konularında çalışmaları bulunmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak; hücre zarı su kanal proteinleri konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

İntestinal adezyonlar ve adezyon bariyerleri konularında çalışmaları bulunmak. Endoskopi sertifikasına sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Prostat kanseri, tanı süreci ve yaşam kalitesi konularında çalışmaları bulunmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı/Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olmak; kanser hücrelerinde apoptoz ve hücre döngüsü konularında çalışmaları bulunmak


Tarla Bitkileri Bölümü
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; çayır mera ve yem bitkileri, baklagil bitkileri, buğdaygiller konularında çalışmaları bulunmak

Tarla Bitkileri Bölümü
Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; tıbbi ve aromatik bitkiler, sitogenetik konularında çalışmaları bulunmak


Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Biyosistem Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak; toprakta ısı transferi, kısıntılı sulama, havza bazlı toprakta azot ve tuzluluk kirliği konularında
çalışmaları bulunmak

Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Zootekni
bilim alanında almış olmak; kanatlı hayvan beslemede yağ asitleri ve kolesterol konularında çalışmaları bulunmak

Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Su Ürünleri
bilim alanında almış olmak; su ürünleri, bakteriyel balık hastalıkları, su ürünlerinde moleküler çalışmalar konularında çalışmaları bulunmak


Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı


Doçent


2


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Zootekni bilim alanında almış olmak; kantitatif genetik analizlerinde matematiksel
modeller ve hayvan ıslahında veri madenciliği algoritmaları konularında çalışmaları bulunmak

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı


Doçent


1


1

Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Bahçe
Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; meyve yetiştiriciliği ve ıslahı, ceviz ıslahı konularında çalışmaları bulunmak

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326